Fluefiske Etter Sjøørret

  

Fluefiske etter Sjøørret eller havets sølv er blitt et populært langs med kysten. Det blir stadig flere som prøver dette.  Det er indre og ytre Oslofjord og helt ned til Kristiansand det er best fiske med forskjellige fluestenger flueliner,  fluesneller og sjøørret fluer. I dette området er kultivering av gytebekker blitt veldig bra, klimaet har blitt bedre og mer nedbør som gir mer vann i gytebekker. Andre steder blir sjøørreten skjøvet litt til side til fordel for laks samt at oppdrettsnæringen gir utfordringer. En fluefisker kan fiske etter sjøørreten året rundt. Nå er det våren som er mest populær, mange kommer seg ut av vinterdvalen og kan begynne sitt fiske føre isen på vannene er gått opp. De ivrigste fisker igjennom hele høsten og vinteren.

 

Litt info.

Sjøørret er samme art som brunørret (Salamo trutta). Det er noen av de som er i stand til å bli anadrome. Gyter i ferskvann og vokser opp i fjorden (saltvann).

  • Minstemål på sjøørret et 35 cm
  • Sjøørreten er fredet i utløp av gytebekker, grensen er satt til 100 m. Mange steder mangler det info om dette.
  • Gytingen starter fra midten av oktober til førsten av november eller når løvet begynner å falle.

Når de begynner å smoltifisere, (havfase) er de ca. 15 cm lange og ca. 2 år gamle (Sør-Øst-Norge). De begynner da og forandre adferd, de er ikke så aggressive, de skifter også farge til å bli blanke og sorte på ryggen, og begynner å gå i stim. Dette er en anti predator adferd slik at de har høyere overlevelse i fjorden.  Når vårflommen i bekken kommer blir de med ut i fjorden. Etter at de har vært i fjorden 2-3 år vandrer de opp igjen til bekken og plassen som dem ble født for 4-5 år til bake i tid.