Fluestang

            

De fluestengene vi kjenner i dag har sin opprinnelse fra 1840- tallet da en amerikansk fiolinbygger klarte å fremstille den første spiltcane stangen. Da var gjennombruddet et faktum. På 1970-tallet kom glassfiber stangen, fluestangen hadde blitt lettere og mulighetene enda større, og på begynnelsen av 2000 tallet kom de første kullfiberstengene, og i dag har vi grafittstenger som har veldig lav vekt. Det er veldig viktig at stengene faller til ro etter kraften i kastet, dette er ikke noe problem med dagens stenger. Valg av line klasser og stang lengde avhenger ikke bare av smak og behag men hvor man skal fiske. Trange forhold i små elver eller vann krever korte stenger. Tyngre line klasser til større elver og vann krever kraftigere og lengere stenger.

                                       

Fluestang, fluesnelle, flueline og fortom er de viktigste delene av utstyret, hvis vi ser bort fra fluene. Når vi velger stang og line må vi velge riktig klasse. Vekten på lina må passe til stanga. Lina er merket med AFTM nr. Systemet kalles også AFTMA (Amerikcan Fly Tackle Manufacturs Association). Det er vekten av de 9 første m. som bestemmer klassen. Line vektene går fra klasse 0 til 15. 0 den letteste og 15 den tyngste.